Tin nội bộ

Trang chủ Tin nội bộ

 Họp tổng kết (28-29.03.2014)

Họp tổng kết (28-29.03.2014)

Nghỉ mát (19-22.07.2014)

Nghỉ mát (19-22.07.2014)

Họp tổng kết giữa năm (28-29.11.2014)

Họp tổng kết giữa năm (28-29.11.2014)

Dự án Messer - Hải Dương tháng 11/2015

Dự án Messer - Hải Dương tháng 11/2015

Khánh Thành Xưởng Dịch Vụ Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Khánh Thành Xưởng Dịch Vụ Bảo Dưỡng-Sửa Chữa

Giải GOLF SPE - 6,7/11/2015

Giải GOLF SPE - 6,7/11/2015

Hợp tác thành công với PETRONAS (12/2015)

Hợp tác thành công với PETRONAS (12/2015)

Khai trương nhà xưởng mới của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Toàn Thắng (TTS)

Khai trương nhà xưởng mới của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Toàn Thắng (TTS)

Về đầu trang