Tin dầu khí

Trang chủ Tin dầu khí

SCG vay 3,2 tỷ USD xây tổ hợp hóa dầu Long Sơn

SCG vay 3,2 tỷ USD xây tổ hợp hóa dầu Long Sơn

Sớm triển khai chuỗi dự án khai thác khí từ mỏ Báo Vàng

Sớm triển khai chuỗi dự án khai thác khí từ mỏ Báo Vàng

Ký các thỏa thuận dự án khí Sao Vàng - Đại Nguyệt

Ký các thỏa thuận dự án khí Sao Vàng - Đại Nguyệt

PVN cam kết hỗ trợ Exxon trong dự án Cá Voi Xanh

PVN cam kết hỗ trợ Exxon trong dự án Cá Voi Xanh

Shell muốn tăng cường hợp tác dầu khí với Việt Nam

Shell muốn tăng cường hợp tác dầu khí với Việt Nam

Tập đoàn Repsol tìm hiểu cơ hội hợp tác với BSR

Tập đoàn Repsol tìm hiểu cơ hội hợp tác với BSR

Exxon thể hiện quyết tâm hợp tác dầu khí với Việt Nam

Exxon thể hiện quyết tâm hợp tác dầu khí với Việt Nam

Exxon Mobil và PVN tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Quảng Ngãi

Exxon Mobil và PVN tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Quảng Ngãi

Về đầu trang