Tin dầu khí

Trang chủ Tin dầu khí

Có thể đón khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào năm 2023

Có thể đón khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào năm 2023

Nâng cấp Nhà máy Lọc dầu Cát Lái là rất cần thiết

Nâng cấp Nhà máy Lọc dầu Cát Lái là rất cần thiết

Dự án Messer - Hải Dương tháng 11/2015

Dự án Messer - Hải Dương tháng 11/2015

Về đầu trang