Tin điện lực

Trang chủ Tin điện lực

KEPCO khảo sát đầu tư dự án điện khí tại Ninh Thuận

KEPCO khảo sát đầu tư dự án điện khí tại Ninh Thuận

Nhiệt điện Vân Phong 1 sau hơn 10 năm "chuẩn bị đầu tư"

Nhiệt điện Vân Phong 1 sau hơn 10 năm "chuẩn bị đầu tư"

Về đầu trang