Diesel Transfer Pumps

Trang chủ Dự án Diesel Transfer Pumps

Khách hàng         : Cuu Long JOC

Địa điểm               : Vung Tau

Sản phẩm             : Diesel Transfer Pumps

NSX                       : Alweiller

Lưu lượng             : 5 M3/Hr

Thời gian               : 2017

Diesel Transfer Pumps
Về đầu trang