Họp với Emerson tại Đà Nẵng từ ngày 21-22/ 9/ 2017

Trang chủ Tin nội bộ Họp với Emerson tại Đà Nẵng từ ngày 21-22/ 9/ 2017

Họp với Emerson tại Đà Nẵng từ ngày 21-22/ 9/ 2017 về sản phẩm Final Control.
- Xem xét kết quả hoạt động 2017
- Xem xét kế hoạch hành động 2018
- Trao bằng khen về dịch vụ và hoạt động kinh doanh trong năm 2017 cho Công ty CPKT Toàn Thắng.

Họp với Emerson tại Đà Nẵng từ ngày 21-22/ 9/ 2017
Về đầu trang