Khóa đào tạo của Solar tại Việt Nam

Trang chủ Tin nội bộ Khóa đào tạo của Solar tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Toàn Thắng hợp tác với Solar đã tổ chức thành công khóa training “Turbosonic 4 analytical troubleshooting” từ ngày 16-20/10/2017 tại Thành phố Vũng Tàu. 

Xem chi tiết khóa training tại: http://thuongthien.vn/training.php
 

Khóa đào tạo của Solar tại Việt Nam
Về đầu trang