Khóa đào tạo van an toàn & van đóng mở của Emerson

Trang chủ Tin nội bộ Khóa đào tạo van an toàn & van đóng mở của Emerson

- Khóa đào tạo sắp tới: Sản phẩm van an toàn và van cách ly của Emerson
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Toàn Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Thời gian: 18-19/ 10/ 2017
- Hướng dẫn viên: Chuyên gia từ Emerson
- Thành phần tham dự: Nhân viên kỹ thuật và bán hàng của Công ty Toàn Thắng
- Diễn giải: Giới thiệu về sản phẩm van an toàn và van cách ly của Emerson
 

 

Khóa đào tạo van an toàn & van đóng mở của Emerson
Về đầu trang