Metering Skid Calibration

Trang chủ Dự án Metering Skid Calibration

Khách hàng/Người sử dụng      : PV Gas Service/ Phu My & Ca Mau Gas Distribution Centre

Địa điểm                                     : Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu & Tỉnh Cà Mau

Nội dung                                     : Wet Calibration for Metering Skid

Lưu lượng                                   : 125,000 M3/Hr

Thời gian thực hiện                   : 2016-2017

Metering Skid Calibration
Về đầu trang