Nghỉ mát (19-22.07.2014)

Trang chủ Tin nội bộ Nghỉ mát (19-22.07.2014)

NGHỈ MÁT (19-22.07.2014)

Ban giám đốc & toàn thể CB-CNV Toàn Thắng có kỳ nghỉ mát tại Đà Nẵng từ ngày 19-22 tháng 07 năm 2014.

Nghỉ mát (19-22.07.2014)
Về đầu trang