Non-API Pumps

Trang chủ Dự án Non-API Pumps

Khách hàng         : Cuu Long JOC

Địa điểm               : Vung Tau

Sản phẩm             : Non-API Pumps

NSX                       : Alweiller

Lưu lượng             : 40 M3/Hr

Thời gian               : 2017

Non-API Pumps
Về đầu trang