Servicing for Control valve 24 inch, class 150

Trang chủ Dự án Servicing for Control valve 24 inch, class 150

Khách hàng                : JGCS

Địa điểm                      : Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa

Dịch vụ                        : Visual check, Function test, Pressure test & Report

Thực hiện bởi             : Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Toàn Thắng (TTS) , KCN Đông Xuyên, Vũng Tàu

Thời gian                    : 2016

Servicing for Control valve 24 inch, class 150
Về đầu trang