Supply Sea Water Lift Pumps

Trang chủ Dự án Supply Sea Water Lift Pumps

Khách hàng         : Cuu Long JOC

Địa điểm               : Vung Tau

Sản phẩm             : Sea Water Lift Pumps

NSX                       : SPX

Lưu lượng             : 1,000 M3/Hr

Thời gian               : 2017

Supply Sea Water Lift Pumps
Về đầu trang