BƠM

BƠM

TTS cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các loại bơm: ly tâm, quay, thay thế, tuần hoàn… bao gồm:


- Lắp đặt, nghiệm thu
- Chẩn đoán, khắc phục sự cố
- Sữa chữa, bảo dưỡng, bảo trì
- Hoán cải...

Về đầu trang