MÁY NÉN

MÁY NÉN

TTS cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các loại máy nén: ly tâm, trục vít, tuần hoàn… bao gồm:


-    Bảo trì 2K, 4K, 8K
-    Chẩn đoán, khắc phục sự cố
-    Sữa chữa, bảo dưỡng
-    Hoán cải và nâng cấp

Về đầu trang