PHUN PHỦ KIM LOẠI

Trang chủ Dịch vụ PHUN PHỦ KIM LOẠI

PHUN PHỦ KIM LOẠI

TTS cung cấp dịch vụ phun phủ kim loại cho các chi tiết cơ khí sau:


-    Trục bơm, trục máy nén
-    Quả cầu của van
-    Bề mặt kim loại phía trong và ngoài 
-    Tân trang các loại bề mặt kim loại

Về đầu trang