Giải GOLF SPE

Giải GOLF SPE – 6.7 / 11/2015

Cuối tuần vừa qua, Công ty CP Kỹ thuật Toàn Thắng (TTE), hãng Solar Turbines và các hãng do TTE làm đại diện tại Việt Nam đã đồng tham dự giải Golf lớn nhất năm mang tên Hiệp hội Kỹ sư Dầu khí (SPE), nơi Toàn Thắng đã đồng hành với cương vị nhà tài…