Installating new LPG analyzer

GPP CÀ MAU

Khách hàng : CÔNG TY KHÍ CÀ MAU
Vị trí : Cà Mau
Dịch vụ: Lắp đặt máy phân tích LPG mới

Bien Dong POC In-house, Valve service, Long Term service

BIỂN ĐÔNG POC

Khách hàng : BIỂN ĐÔNG POC
Vị trí : Vũng Tàu
Dịch vụ : Tại xưởng, Dịch vụ van, Dịch vụ dài hạn

NSRP Shutdown Maintenance for Control valve & Instrument

NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN

Khách hàng : NSRP
Vị trí : Nghi Sơn – Thanh Hóa
Dịch vụ : Bảo dưỡng trung tu cho Van điều khiển & Instrument

<span class="color-secondary">Client/End User :</span> <strong>NSRP</strong>  <span class="color-secondary">Location :</span> <strong>Nghi Son - Thanh Hoa</strong>  <span class="color-secondary">Service :</span> <strong>Long Term Service For Control valve & On-off valve</strong>

NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN

Khách hàng : NSRP
Vị trí : Nghi Sơn – Thanh Hoá
Dịch vụ : Dịch vụ dài hạn đối với Van điều khiển & Van đóng/mở

MEKONG GAS POWER PLANT

NHÀ MÁY KHÍ – ĐIỆN MEKONG

Khách hàng : Mekong Energy
Vị trí : Phú Mỹ – Bà Rịa Vũng Tàu
Dịch vụ : Bảo trì trung tu cho Van điều khiển