Toàn Thắng là Đại diện của John Zink tại Việt Nam.

Tổng quan về sản phẩm:

  • Hệ thống đuốc
  • Đầu đốt dùng trong hệ thống xử lý
  • hệ thống đốt xử lý ô nhiễm môi trường do chất thải hưu cơ
  • Hệ thống thu hồi khí đốt
  • Công nghệ kiểm soát hóa hơi
Flare Systems

Hệ Thống Đuốc

XEM THÊMBÁO GIÁ
Process_Burners

Đầu Đốt Dùng Trong Hệ Thống Xử Lý

XEM THÊMBÁO GIÁ
Thermal_Oxidation

Hệ Thống Đốt Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Do Chất Thải Hưu Cơ

XEM THÊMBÁO GIÁ
Flare Gas Recovery Systems

Hệ Thống Thu Hồi Khí Đốt

XEM THÊMBÁO GIÁ
Vapor control

Công Nghệ Kiểm Soát Hóa Hơi

XEM THÊMBÁO GIÁ