YEAR END MEETING 2017

Họp Tổng Kết Năm 2017

Ngày 12 & 13/ 01/ 2018 vừa qua, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Toàn Thắng đã tổ chức thành công cuộc họp tổng kết năm 2017 và lập kế hoạch cho năm 2018 tại Duyên Hà Resort, nằm ngay bên bờ biển vịnh Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của Ban…