Final Control Meeting in Danang from Sep 21-22, 2017: - Review business activity FY17 - Review business plan FY18 - Award the certificates to Toan Thang Engineering Corp “Asia Pacific Eceeding Lifecycle Serrvice Booking 2017” and “Asia Pacific Most Improved LBP 2017”

Final Control Meeting In Da Nang – SEP 2017

Họp với Emerson tại Đà Nẵng từ ngày 21-22/ 9/ 2017 về sản phẩm Final Control. Xem xét kết quả hoạt động 2017 Xem xét kế hoạch hành động 2018 Trao bằng khen về dịch vụ và hoạt động kinh doanh trong năm 2017 cho Công ty CPKT Toàn Thắng.