Cuộc Họp Tổng Kết 2019 & Kế hoạch 2020 TTE

Họp Tổng Kết 2019 & Kế hoạch 2020

Chiều ngày 15/01/2020, Công ty CP Kỹ thuật Toàn Thắng (“TTE”) đã tổ chức Cuộc Họp Tổng Kết 2019 & Kế hoạch 2020 tại Khách sạn Renaissance Riverside Saigon. Tham dự cuộc họp có Ban lãnh đạo Công ty, cùng toàn thể CBNV Công ty TTE và toàn thể nhân viên TTS Vũng Tàu.