NGHI SON REFINERY PLANT

Khách hàng : NSRP

Vị trí : Thanh Hoá

Dịch vụ : Cài đặt & hiệu chuẩn tại NSRP

Năm : 2017