Company Year-End Meeting 2014

Họp Tổng Kết 2014

Ngày 28-29 tháng 3 năm 2014, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Toàn Thắng đã tổ chức thành công cuộc họp cuối năm cho các năm 2013 và Kế hoạch cho năm 2014 tại Vietsovpetro Resort, thuộc địa phậm ở Hồ Tràm, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Năm tài chính của Toàn…