NGHI SON REFINERY AND PETROCHEMICAL LLC

To recognize their contribution to the accomplishment with 2.000.000+ manhours without a Lost Time Incident and for their contribution to the overall success of the “Defect Confirmation and Shutdown Maintenance Project 2019” for Nghi Son Refinery & Petrochemical LLC.

CERTIFICATE OF RECOGNITION 2019
read more

Mr. Ben AlfrinkDCSM Project Manager

Trước thời điểm TTE liên kết với PVN, PVN Gas đã hợp tác với TTE từ năm 1993. Năm nay 2020 là năm kỷ niệm 27 năm hợp tác của chúng tôi. Chúng tôi luôn đánh giá cao sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của TTE cho PVN Gas trong các hoạt động vận hành giàn khoan tại Vũng Tàu. Cùng sự phát triển kinh doanh tại Vũng Tàu, TTE sẽ luôn là một trong những doanh nghiệp mà PVN Gas luôn tin tưởng cho những công việc phi thường.

VIETSOPETRO

Trước thời điểm TTE liên kết với PVN, PVN Gas đã hợp tác với TTE từ năm 1993. Năm nay 2020 là năm kỷ niệm 27 năm hợp tác của chúng tôi. Chúng tôi luôn đánh giá cao sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của TTE cho PVN Gas trong các hoạt động vận hành giàn khoan tại Vũng Tàu. Cùng sự phát triển kinh doanh tại Vũng Tàu, TTE sẽ luôn là một trong những doanh nghiệp mà PVN Gas luôn tin tưởng cho những công việc phi thường.

PVEP

Trước thời điểm TTE liên kết với PVN, PVN Gas đã hợp tác với TTE từ năm 1993. Năm nay 2020 là năm kỷ niệm 27 năm hợp tác của chúng tôi. Chúng tôi luôn đánh giá cao sự hỗ trợ không ngừng nghỉ của TTE cho PVN Gas trong các hoạt động vận hành giàn khoan tại Vũng Tàu. Cùng sự phát triển kinh doanh tại Vũng Tàu, TTE sẽ luôn là một trong những doanh nghiệp mà PVN Gas luôn tin tưởng cho những công việc phi thường.

PETRO VIETNAM