Bien Dong POC In-house, Valve service, Long Term service

Khách hàng : BIỂN ĐÔNG POC

Vị trí : Vũng Tàu

Dịch vụ : Tại xưởng, Dịch vụ van, Dịch vụ dài hạn

Năm : 2019 – 2020