Control Valves

Khách hàng/Người sử dụng : Vietsovpetro

Vị trí dự án : Vietsovpetro – 67 Đường 30 Tháng 4, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Sản phẩm : Control Valve

Nhà sản xuất : Emerson/Fisher