Metering Skid Calibration

Khách hàng/Người sử dụng : PV Gas Service/ Phu My & Ca Mau Gas Distribution Centre
Vị trí dự án : Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu & Tỉnh Cà Mau
Sản phẩm : Wet Calibration for Metering Skid
Nhà sản xuất : Alweiller
Giai đoạn : 2016 – 2017