Servicing For Control Valve 24 Inch, Class 150

Khách hàng/Người sử dụng : JGCS/NSNP

Vị trí dự án : Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

Dịch vụ : Visual check, Function test, Pressure test & Report

Thực hiện : Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Toàn Thắng (TTS)

Giai đoạn : 2016