PHU MY FERTILIZER PLANT

Khách hàng : ĐẠM PHÚ MỸ

Vị trí : Phú Mỹ – Bà Rịa Vũng Tàu

Dịch vụ : Bảo trì trung tu cho Van Điều Khiển

Năm : 2016 – 2017