Phuoc Khanh Terminal (3)

Khách hàng/Người sử dụng : Công ty CP Hoá dầu Phước Khánh

Vị trí dự án : Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Sản phẩm : Petroleum Loading Pump

Nhà sản xuất : Flowserve Sihi

Giai đoạn : 2018 – 2019