USM CALIBRATION

Khách hàng/Người sử dụng : PV Gas Service / Phu My & Ca Mau Gas Distribution Centre

Vị trí dự án : Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu & Tỉnh Cà Mau

Sản phẩm : Wet Calibration for Metering Skid

Max Flow : 125,000m3/Hr

Giai đoạn : 2016 – 2017