NAM CON SON PIPELINE WETGAS

Khách hàng : NCSP

Vị trí : Dinh Cố – Vũng Tàu

Dịch vụ : Lắp đặt, chạy thử hệ thống đo đếm khí ướt

Năm : 2015