SU TU NAU PROJECT

Khách hàng : PTSC MC/ CL JOC

Vị trí : Vũng Tàu

Dịch vụ : Cài đặt và chạy thử cho cụm máy nén khí

Năm : 2015