PHU MY PLASTIC PLANT

Khách hàng : AGC

Vị trí : Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu

Dịch vụ : Bảo trì trùng tu cho Van Điều Khiển

Năm : 2015