PHA LAI POWER PLANT

Khách hàng : EVN Phả Lại

Vị trí : Hải Dương

Dịch vụ : Sửa chữa trục máy phát điện

Năm : 2018