MEKONG GAS POWER PLANT

Khách hàng : Mekong Energy

Vị trí : Phú Mỹ – Bà Rịa Vũng Tàu

Dịch vụ : Bảo trì trung tu cho Van điều khiển

Năm : 2017 -2018