THIEN UNG FLATFORM

Khách hàng/Người sử dụng : Vietsovpetro

Vị trí dự án : Vung Tau City

Sản phẩm : Flare System

Nhà sản xuất : John Zink Hamworthy

Max Flow : 35,600 Kg/hr

Giai đoạn : 2016