Valves Service at Site for 3rd Turnaround BINH SON REFINERY

NHÀ MÁY LỌC DẦU BÌNH SƠN

Khách hàng : NHÀ MÁY LỌC DẦU BÌNH SƠN
Vị trí : Quảng Ngãi
Dịch vụ : Dịch vụ Van tại BSR cho lần đại tu thứ 3

PHU MY FERTILIZER PLANT

NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ

Khách hàng : ĐẠM PHÚ MỸ
Vị trí : Phú Mỹ – Bà Rịa Vũng Tàu
Dịch vụ : Bảo trì trung tu cho Van Điều Khiển

DINH CO GPP

DINH CỐ GPP

Khách hàng : PV GAS
Vị trí : Dinh Cố – Vũng Tàu
Dịch vụ : Cập nhật FC / Cài đặt FC mới

CA MAU FERTILIZER PLANT

NHÀ MÁY ĐẠM CÀ MAU

Khách hàng : Đạm Cà Mau
Vị trí : Cà Mau
Dịch vụ : Bảo trì trùng tu cho Van Điều Khiển

SU TU NAU PROJECT

DỰ ÁN SƯ TỬ NÂU

Khách hàng : PTSC MC/ CL JOC
Vị trí : Vũng Tàu
Dịch vụ : Cài đặt và chạy thử cho cụm máy nén khí

PHU MY PLASTIC PLANT

NHÀ MÁY NHỰA PHÚ MỸ

Khách hàng : AGC
Vị trí : Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu
Dịch vụ : Bảo trì trùng tu cho Van Điều Khiển

NAM CON SON PIPELINE WETGAS

BAN QUẢN LÝ KHÍ NAM CÔN SƠN

Khách hàng : NCSP
Vị trí : Dinh Cố – Vũng Tàu
Dịch vụ : Lắp đặt, chạy thử hệ thống đo đếm khí ướt

SU TU NAU PROJECT

Dự án Sư Tử Nâu

Khách hàng/Người sử dụng : PTSC MC/ CL JOC
Sản phẩm : Air Compressor & Dryer Packages
Nhà sản xuất : Airpack

THIEN UNG FLATFORM

Thien Ung Platform

Khách hàng/Người sử dụng : Vietsovpetro
Sản phẩm : Flare System
Nhà sản xuất : John Zink Hamworthy