servicing-for-metering-skid

Servicing For Metering Skid

Khách hàng/Người sử dụng : Công Ty Cổ Phần Lọc Hoá Dầu Bình Sơn
Sản phẩm : 2 years service – Metering skid
Nhà sản xuất : Emerson/Daniel

USM CALIBRATION

USM CALIBRATION

Khách hàng/Người sử dụng : PV Gas Service / Phu My & Ca Mau Gas Distribution Centre
Sản phẩm : Wet Calibration for Metering Skid

Phuoc Khanh Terminal (3)

Phuoc Khanh Terminal

Khách hàng/Người sử dụng : Công ty CP Hoá dầu Phước Khánh
Sản phẩm : Petroleum Loading Pump
Nhà sản xuất : Flowserve Sihi

Diesel Transfer Pumps

Diesel Transfer Pumps

Khách hàng/Người sử dụng : Cuu Long JOC
Sản phẩm : Diesel Transfer Pumps
Nhà sản xuất : Alweiller

Metering Skid Calibration

Metering Skid Calibration

Khách hàng/Người sử dụng : PV Gas Service/ Phu My & Ca Mau Gas Distribution Centre
Sản phẩm : Wet Calibration for Metering Skid
Nhà sản xuất : Alweiller

Servicing For Control Valve 24 Inch, Class 150

Servicing For Control Valve 24 Inch, Class 150

Khách hàng/Người sử dụng : JGCS/NSNP
Dịch vụ : Visual check, Function test, Pressure test & Report
Thực hiện : Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Toàn Thắng (TTS)

"AES-VCM Mong Duong Power Co. Ltd Mong Duong Ward, Cam Pha Town, Quang Ninh Province, VN"

Điện lực AES Mông Dương

Khách hàng/Người sử dụng : Điện lực AES Mông Dương
Sản phẩm : Control valves Fisher
Nhà sản xuất : Fisher Emerson

Pressure Safety Valve

Sao Vàng Đại Nguyệt

Khách hàng/Người sử dụng : ALPHA ECC/PTSC M&C/IDEMITSU
Sản phẩm : Waste Heat Recorvery Unit
Nhà sản xuất : BIH

Gallaf R03

Gallaf R03

Khách hàng/Người sử dụng : PTSC M&C
Sản phẩm : Centrifugal Pump, Diesel Drain Pump
Nhà sản xuất : Flowserve Coslada / Flowserve Wothington